• sh_3d_b
 • sh_3d_er
 • sh_3d_r
 • sh_boscolo_pismena
 • sh_samonosne_a
 • sh_samonosny_358
 • sh_samonosny_123456
 • sh_samotny_text
 • sh_samotny_text_02
 • sh_samotny_text_03

Logo, samonosný text symbol nebo jiný 3D motiv

Vkusné označení Vaším firemním logem

Loga, slogany a jiné samostatné motivy užijete:

 • v interiérech u Vás ve firmě v reprezentačních prostorách, jednací místnosti, na recepci i u vstupu do budovy
 • v exteriérech jako označení hal logem, reklamním nápisem, názvem služby, výrobku nebo charakteristickým obrázkem

Značení je možné vyrobit z materiálů v tloušťkách od několika desetin milimetru až po několik desítek centimetrů.

 

Síla materiálu pro se volí dle samotné velikosti motivu, místa umístění (vnitřní prostor firmy, v exteriéru budovy) a pohledové vzdálenosti.

U menších rozměrů loga v jednací místnosti nebo na recepci se nejčastěji používá síla materiálu od 0,5 cm do 2 cm. Případně i kombinace, kdy hlavní prvky loga jsou tvořeny silnějším materiálem a menší firemní slogan nebo doplňkový text je tvořen výrazně slabším materiálem. Tímto je dosaženo zajímavé prostorové ztvárnění, které zaujme. Silnější materiály nejsou u drobných textů, log nebo motivů vhodné z důvodu "tunelového efektu", kdy zejména vnitřní obloučky písmen (typicky malé "e") zanikají nebo se stávají hůře čitelnými. Z tohoto důvodu by síla materiálu vzhledem k velikosti znaku neměla přesáhnout poměr 1:3.

Pro exteriérové značení haly a budovy logem firmy, kdy je větší pohledová vzdálenost a tedy i samotná velikost loga, je vhodné použít silnější materiály pro vyniknutí plastického ztvárnění loga. U rozměrnějších značení v řádu několika metrů se používá síla materiálu 10-20 cm. Takové značení je vhodné i do interiéru na označení provozovny či prodejny v nákupních centrech a pasážích.

Při požadavku na netypickou hloubku a rozměry používáme technologii řezaného polystyrenu s povrchovou úpravou, případně kombinaci s frézovaným povrchem. Více informací k technologii a možnostem řezaného polystyrenu je pro Vás k dispozici na adrese www.3D-motiv.cz

Oproti jiným umožňuje naše technologické vybavení kombinaci rozdílných postupů a druhů zpracovávaných materiálů. Tím dosáhneme ideálního řešení každého Vašeho požadavku.


Nejčastěji používané materiály:

 • plast - jedno- nebo vícevrstvý
 • hliník - klasický, drátkovaný povrch nebo barvený eloxem
 • mosaz - leštěná nebo drátkovaný povrch
 • dřevo - masiv, dřevotříska, MDF
 • polystyren - XPS a EPS
 • jiné kovové a nekovové materiály